Studia za granicą na wyciągnięcie ręki

Wielkimi krokami zbliża się mniej lub bardziej oczekiwany czas przez wszystkich maturzystów, czyli czas tak zwanych ,,egzaminów dorosłości”. Zaraz po otrzymaniu wyników, zapewne większa część maturzystów rozpocznie poszukiwania wymarzonych kierunków studiów, które będą zgodne z ich zainteresowaniami, przyszłymi oczekiwaniami finansowymi lub aktualnym popytem na dany zawód. Zdecydowanie przeważająca część maturzystów wybierze studia w Polsce (Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego Według stanu w 2018 r. w Polskich uczelniach kształciło się ok. 1,3 mln osób), warto jednak pamiętać o tym, że nie jest to jedyny możliwy wybór, a nawet nie jest to często najlepszy wybór.

Już od lat młodzież ma możliwość podjęcia nauki poza granicami naszego państwa, zagraniczne uczelnie chętnie przyjmują studentów z innych krajów i zapewniają im godziwe warunki do nauki, rozwoju a także do zasymilowania się w nowym otoczeniu.

Warto zastanowić się nad korzyściami wynikającymi z podjęcia nauki za granicą, a korzyści tych jest sporo! Po pierwsze i najważniejsze – praktyka, zagraniczne uczelnie stawiają na praktyczne podejście do zajęć, co ma przełożenie na lepsze efekty nauki oraz bardziej skuteczne przygotowanie do zawodu. Kolejnym plusem jest na pewno różnorodność wyboru, w Polsce maturzysta często odbija się od muru szukając miejsca, których jest niewiele, na wymarzonej uczelni, a na uczelniach zagranicznych jest ogromny wybór kierunków. Wyjazd za granicę jest też doskonałą okazją do tego, aby udoskonalić swój język obcy. Warto tutaj również zaznaczyć fakt, że większość uczelni zagranicznych oferuje studia w języku angielskim. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze prestiż, ukończenie zagranicznej szkoły otwiera nam drogę do lepszych stanowisk pracy na rynku nie tylko polskim, ale też i międzynarodowym. Fakt ukończenia nauki na zagranicznej uczelni jest wysoko ceniony wśród pracodawców. 1 Ważnym aspektem, którego nie można pominąć jest też klimat, czyli możliwość poznania kultury, stylu życia i zwyczajów danego państwa.

Krok postawiony w kierunku nauki poza granicami Polski nie jest łatwym krokiem, ale na pewno jest najlepszym, jaki można wykonać w kierunku rozwoju, samorealizacji oraz lepszej wizji przyszłości.

Jest kilka warunków, jakie kandydat powinien spełnić, aby dostać się na wymarzoną uczelnię. Należy pamiętać, że terminy do wysłania aplikacji często kończą się już w klasie maturalnej (część uczelni ma aplikację do stycznia klasy maturalnej np. UK czy USA, albo w pierwszym kwartale klasy maturalnej np. Holandia czy Dania). Proces aplikacyjny nie wiąże się tylko z maturami, jak w naszym kraju, ale łączy też aspekty akademickie, takie jak oceny w szkole, znajomość języka angielskiego, wyniki matury oraz kryteria pozaakademickie takie jak rekomendacje, list motywacyjny, esej aplikacyjny, CV itp. Niektóre uczelnie również oferują „interview” czyli rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowo, w zależności od wyboru konkretnej uczelni może być do zdania dodatkowy egzamin np. SAT (wymagany na uczelnie w USA i niektóre uczelnie w Europie np. Boconi University). Szczególnie uniwersytety amerykańskie przykładają wagę do tych wyników, przesuwając tym samym maturę na drugi plan. Mając wysoką punktację z tego egzaminu można starać się o różne stypendia.

Samodzielne przygotowanie do testu może być wyzwaniem, dlatego warto skorzystać z pomocy lektorów GlobalEdu.

Najważniejszą jednak kwestią studiów zagranicznych jest kwestia finansowania. W zależności od wyboru kraju czy uczelni, studia, podobnie jak w Polsce, mogą być darmowe lub płatne. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że maturzysta nie pozostaje z kosztami sam. Istnieje ogrom możliwości finansowania nauki poprzez stypendia, dotacje, nagrody czy kredyty studenckie. Np. sportowcy podejmując naukę w USA mogą otrzymać stypendium, które sfinansuje ich naukę w całości! 2

Warto zastanowić się nad możliwością podjęcia studiów za granicą, jest to coraz bardziej dostępna dla każdego możliwość kształcenia, która pozwoli w przyszłości wybić się z tłumu na rynku pracy i osiągnąć znacznie więcej.

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, gdzie i jak szukać, GlobalEdu przychodzi z pomocą! Zaufało nam już wielu a nasi aplikanci dostają się na najlepsze uczelnie na całym świecie! Nie wiesz wciąż czy to dla Ciebie? Zapraszamy na darmowe konsultacje, na których porozmawiamy o tym, gdzie widzisz się w przyszłości, zaproponujemy możliwe opcję i zdecydujesz czy chciałbyś kontynuować przygodę. Zapraszamy na naszą stronę w celu zdobycia większej ilości informacji: www.GlobalEdu.pl.

Jak powiedział Henry Ford: ,,Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.

1https://www.kastu.pl/dlaczego_za_granica/zalety_studiowania_za_granica

 

2https://globaledu.pl/stypendium-sportowe-usa/

Dodaj komentarz

Close Menu