Dlaczego warto studiowa膰 we Francji?

Czy marzy Ci si臋 偶ycie w kraju gastronomii, sztuki, a tak偶e w pi膮tej gospodarczej pot臋dze 艣wiata? Francja przyjmuje, co roku rekordowe ilo艣ci student贸w zza granicy w progi swych licznych szk贸艂 wy偶szych. Ze wzgl臋du na jej ogromnie d艂ug膮 tradycj臋 akademick膮, kt贸rej pocz膮tek datuje si臋 a偶 na rok 1257, Francja posiada obecnie ponad 3500 uczelni wy偶szych oferuj膮cych bogat膮 ofert臋 kierunk贸w, wysokie standardy nauczania jak i mo偶liwo艣膰 odbycia praktyk zawodowych w ramach studi贸w. Tym samym, francuskie uczelnie figuruj膮 w rankingach najlepszych uczelni 艣wiata (a偶 trzy z nich w pierwszej setce). Ponadto, niskie koszty edukacji jak i liczne programy stypendialne i dofinansowania wyr贸偶niaj膮 Francj臋 na tle pozosta艂ych kraj贸w europejskich. Studiuj膮c we Francji odkryjesz francuski 鈥渓鈥檃rt de vivre鈥 mieszkaj膮c w pi臋knych miastach uniwersyteckich jak magiczny Pary偶, Nicea na Lazurowym Wybrze偶u, podalpejski Lyon czy te偶 Bordeaux nad Atlantykiem. Co wi臋cej, znajomo艣膰 j臋zyka francuskiego nie jest wymogiem na wszystkich uczelniach i kierunkach, a lista kierunk贸w w j臋zyku angielskim regularnie si臋 wyd艂u偶a.

SYSTEM SZKOLNICTWA WY呕SZEGO WE FRANCJI

Francuski system szkolnictwa wy偶szego charakteryzuje si臋 du偶ym zr贸偶nicowaniem pod wzgl臋dem rodzaj贸w szk贸艂 wy偶szych, lecz d艂ugo艣膰 studi贸w i tytu艂y ich uko艅czenia odpowiadaj膮 w wi臋kszo艣ci przypadk贸w polskiemu systemowi. Wyr贸偶niamy na przyk艂ad: trzyletnie studia licencjackie, dwuletnie studia magisterskie, dwustopniowe i pi臋cioletnie studia prawnicze, czy te偶 pi臋cioletnie studia na magistra in偶yniera czy architektury.

Uczelnie wy偶sze we Francji s膮 dost臋pne dla uczni贸w z ca艂ego 艣wiata i dziel膮 si臋 na dwa podstawowe rodzaje:

 • Uczelnie publiczne

Po艣r贸d uczelni publicznych wyr贸偶niamy: uniwersytety og贸lnokszta艂c膮ce, uniwersytety medyczne i 鈥渓es grandes 茅coles鈥.

Uniwersytety og贸lnokszta艂c膮ce maj膮 bogat膮 ofert臋 kierunk贸w takich jak mi臋dzy innymi: prawo, medycyna, zarz膮dzanie, ekonomia, nauki humanistyczne czy te偶 j臋zyki obce. Natomiast 鈥渓es grandes 茅coles鈥 to wszelkie specjalistyczne uczelnie wy偶sze takie jak: szko艂y in偶ynierii, szko艂y nauk 艣cis艂ych, akademie sztuk pi臋knych i designu, szko艂y architektury czy te偶 presti偶owe instytuty nauk politycznych 鈥淪ciences Po鈥. Przyj臋cie do grandes 茅coles zale偶y od wyniku ucznia na specjalnych egzaminach wst臋pnych.

Do najlepszych francuskich uczelni publicznych nale偶膮:

 • Uniwersytet Pary偶 Sciences et Lettres (PSL)
 • 脡cole Polytechnique w Lyonie
 • Uniwersytet Pary偶-Sorbona
 • CentraleSup茅lec w Pary偶u
 • 脡cole Normale Sup茅rieure w Lyonie
 • 脡cole des Ponts ParisTech
 • Instytut Nauk Politycznych w Pary偶u (Sciences Po Paris)
 • Uniwersytet Paryski (Universit茅 de Paris)
 • Uniwersytet Pary偶 1 Panteon-Sorbona (Universit茅 Paris 1 Panth茅on-Sorbonne)
 • 脡cole Normale Sup茅rieure Paris-Saclay

 • Uczelnie prywatne

Poza licznymi uczelniami publicznymi, francuski system edukacji wy偶szej liczy a偶 210 r贸偶nych uczelni prywatnych. Najbardziej popularnymi i renomowanymi prywatnymi uczelniami s膮 Szko艂y Handlu, Zarz膮dzania, In偶ynierii, Mody, Marketingu, Designu czy te偶 Uniwersytety Katolickie. Kierunki proponowane przez prywatne szko艂y wy偶sze s膮 zbli偶one do tych proponowanych przez ich publicznych rywali, lecz to, co je wyr贸偶nia to mniejsza ilo艣膰 student贸w oraz id膮ce z ni膮 w parze spersonalizowane podej艣cie do ka偶dego studenta. Ze wzgl臋du na ich presti偶 w skali 艣wiatowej, we Francji a偶 18% student贸w studiuje na prywatnych uczelniach.

Do najlepszych francuskich uczelni prywatnych nale偶膮:

 • EDHEC Business School w Pary偶u
 • L鈥櫭塩ole de Gestion et de Commerce Normandie (EGC Normandie) w Saint-L么
 • L鈥櫭塩ole d鈥檌ng茅nieurs g茅n茅ralistes (EIGSI) w La Rochelle
 • L鈥櫭塩ole d鈥檌ng茅nieurs de Purpan w Tuluzie
 • L鈥櫭塩ole de psychologues praticiens (EPP) w Pary偶u i Lyonie
 • L鈥橧nstitut Sup茅rieur de Gestion (ISG) w Pary偶u
 • 3iL Ing茅nieurs w Limoges
 • school Paris w Pary偶u
 • L鈥 脡cole de biologie industrielle (EBI) w Pary偶u
 • KEDGE Business School w Pary偶u, Marsylii i Tulonie
 • Burgundy Business School w Dijon

Proces aplikacyjny

 • Uczelnie publiczne

Procedura aplikacji na studia we Francji jest identyczna dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej i odbywa si臋 na platformie 鈥濸arcoursup鈥.

鈥濸arcoursup鈥 to scentralizowany system rekrutacji na pierwszy rok studi贸w wy偶szych. Ca艂o艣膰 wieloetapowego procesu rekrutacji odbywa si臋 w j臋zyku francuskim.

Etapy procesu aplikacyjnego przez Parcoursup na rok akademicki 2022/2023:

 • ETAP INFORMACJI (od 21 grudnia 2021): otwarcie katalogu kierunk贸w.
 • ETAP ZAPIS脫W (20 stycznia 2022 鈥 29 marca 2022): rejestracja na platformie oraz wybranie interesuj膮cych ucznia uniwersytet贸w i kierunk贸w.
 • ETAP POTWIERDZENIA (30 marca 2022 鈥 8 kwietnia 2022): ostateczne potwierdzenie wybor贸w kierunk贸w.
 • ETAP PRZYJ臉CIA (2 czerwca 2022 鈥 15 lipca 2022): stopniowe og艂aszanie wynik贸w rekrutacji przez poszczeg贸lne uczelnie.
 • ETAP DODATKOWY (26 czerwca 2022 鈥 16 wrze艣nia 2022): mo偶liwo艣膰 zapisu na dost臋pne kierunki, dla maturzyst贸w, kt贸rzy nie dostaliby si臋 na 偶aden po艣r贸d 贸wcze艣nie przez nich wybranych.

Po dostaniu si臋 na dany kierunek, nale偶y kontynuowa膰 procedur臋 zapisu na studia bezpo艣rednio na danym uniwersytecie.

 • Uczelnie prywatne

Zapisy na prywatne francuskie uczelnie odbywaj膮 g艂贸wnie bezpo艣rednio na stronach internetowych poszczeg贸lnych uczelni. Najlepsze po艣r贸d tych uczelni przeprowadzaj膮 egzamin wst臋pny w celach rekrutacyjnych.

Jedynie rekrutacja do niekt贸rych szk贸艂 handlowych odbywa si臋 poprzez platform臋 鈥濸arcoursup鈥.

Koszt studi贸w

 • Uczelnie publiczne

Uniwersytety og贸lnokszta艂c膮ce:

 • Studia licencjackie 鈥 170 鈧 rocznie*
 • Studia magisterskie 鈥 243 鈧 rocznie*
 • Studia doktoranckie 鈥 380 鈧 rocznie*

Wy偶sze szko艂y 鈥淟es Grandes 脡coles”

 • Rok studi贸w in偶ynierskich 鈥 601 鈧 *
 • Rok studi贸w licencjackich architektury 鈥 373 鈧 rocznie*
 • Rok studi贸w magisterskich architektury 鈥 512 鈧 rocznie
 • Rok studi贸w na ASP 鈥 775 鈧 / 475 鈧 dla stypendyst贸w CROUS
 • Rok studi贸w w Instytutach Nauk Politycznych 鈥 od 0 do 13 000 鈧 w zale偶no艣ci od sytuacji finansowej ucznia i od wybranej uczelni

*Studenci posiadaj膮cy stypendium socjalne CROUS s膮 zwolnieni z obowi膮zku pokrywania op艂at wpisowych.

Uwaga: Podane ceny s膮 cenami kierunk贸w w j臋zyku francuskim, wyb贸r studi贸w w j臋zyku angielskim mo偶e wi膮za膰 si臋 z dodatkowymi kosztami.

 • Uczelnie prywatne

Koszty czesnego na prywatnej francuskiej uczelni s膮 okolicach 2 do 18 tysi臋cy euro rocznie, w zale偶no艣膰 od wybranej szko艂y, kierunku i roku studi贸w.

Stypendia i pomoce finansowe

 • stypendium socjalne CROUS:

Stypendium CROUS zale偶y od wysoko艣ci rocznych zarobk贸w rodzic贸w studenta. Wynosi ono oko艂o 80 do 500 euro miesi臋cznie przez ca艂y rok akademicki. Pozwala ono na zwolnienie z p艂acenia wszelkich op艂at wpisowych na uczelniach publicznych, jak i na liczne zni偶ki i przywileje.

 • stypendia na wyjazd na zagraniczne praktyki:

Liczne kierunki studi贸w na francuskich uczelniach oferuj膮 wyjazdy na zagraniczne praktyki. W zwi膮zku z tym, du偶o instytucji pa艅stwowych, europejskich jak i konkretne uniwersytety zapewniaj膮 stypendia od 150鈧 do 1200鈧 na wyjazd za granic臋.

 • stypendium BGF:

Stypendium BGF jest przyznawane najlepszym maturzystom z Francuskich Lice贸w (Lyc茅e Fran莽ais np. w Warszawie) przez rz膮d Francji.

Dofinansowania rz膮dowe:

Francuski rz膮d oferuje r贸wnie偶 pomoce finansowe osobom o niskich przychodach na przyk艂ad studentom. Podczas studi贸w we Francji, studenci z Polski mog膮 korzysta膰 z dofinansowa艅 takich jak:

 • dodatek do czynszu 鈥淎PL鈥
 • dodatek do pr膮du 鈥渃h猫que 茅nergie鈥 (rok po pierwszym, obowi膮zkowym rozliczeniu podatkowym we Francji)
Close Menu