Dlaczego warto studiować w Irlandii?

Irlandzkie Uniwersytety są otwarte na zagranicznych studentów. Największa ilość uczelni znajduje się w Dublinie, jednakże w każdym regionie kraju znajdzie się przynajmniej jeden Uniwersytet oferujący wysokiej, jakości kształcenie. Uczelnie te cechuje bardzo dobre wyposażenie w odpowiednie do nauki pomieszczenia takie jak sale laboratoryjne, nowoczesne, dobrze wyposażone biblioteki oraz sprzęt multimedialny.

Jeśli chodzi o system edukacji, należy tutaj podkreślić, że w Irlandii obowiązują 10-poziomowe Krajowe Ramy Kwalifikacji. Są to:

 • Higher certificate (dwa lata nauki, poziom 6) – praktyczne przygotowanie do pracy lub uzupełnienie posiadanych już kwalifikacji (np. technik laboratorium lub specjalista HR),
 • Ordinary bachelor degree (trzy lata nauki, poziom 7) – studia licencjackie,
 • Higher diploma / honours bachelor degree (trzy lub cztery lata nauki, poziom 8) – studia licencjackie,
 • Masters degree (rok lub dwa lata, poziom 9) – studia magisterskie,
 • Doctoral degree (minimum 3 lata)

 

WYMAGANIA

Na studiach w Irlandii główną rolę odgrywają CAO Points. Zdobywa się je i sumuje biorąc pod uwagę wymagania aplikacyjne danej uczelni, do ogólnych wymagań należą:

 • Świadectwo Dojrzałości (Świadectwo Maturalne) oraz
 • Świadectwo Ukończenia Liceum Ogólnokształcącego

Przy aplikacji na Higher Certificate czy Ordinary Bachelor Degree można również aplikować z:

 • Świadectwem Dojrzałości (Świadectwo Maturalne) a także
 • Świadectwem Ukończenia Technikum/Szkoły Policealnej

Wyniki maturalne odgrywają więc ogromną rolę w procesie rekrutacyjnym, jeśli aplikujesz więc na studia jeszcze przed maturami, należy dosłać wyniki na uczelnię jak tylko je otrzymasz. Jeśli jednak, po przeanalizowaniu i przeliczeniu punktów, nie spełniasz wymagań danego Uniwersytetu,  możesz starać się o przyjęcie na Foundation Year, czyli na tak zwany  rok zerowy.

Rekrutacja odbywa się w przez stronę CAO, gdzie można wybrać do 10 kierunków przy aplikacji.

KOSZTY

Kandydat chcący studiować na Uczelni publicznej musi zapłacić 3000 Euro. Uczelnie prywatne kosztują w granicach 5000-9000 Euro. Istnieje również możliwość uzyskania szerokiej oferty stypendialnej.

Dostępnych jest sporo pomocy finansowych dla studentów. Te najbardziej popularne to:

 • Irish Higher Education Grants (SUSI)
 • Trinity Scholars Program

3000 euro to opłata za studia na uczelni publicznej (w ramach składki studenckiej), a uczelnie prywatne kosztują około 5000-9000 euro (w ramach tych kosztów nie można ubiegać się o dofinansowanie czesnego).

TERMINY

Na Irlandzkie Uniwersytety dokumenty są zwykle przyjmowane do 1 lutego, jednak dokładny harmonogram jest publikowany odpowiednio wcześniej na stronie CAO. Warto aplikować już w styczniu, gdyż wtedy jest tańsza opłata aplikacyjna i wynosi tylko 30 euro.

OFERTA

Podejmując z nami współpracę otrzymujesz:

 • Kompleksową pomoc w wyborze uniwersytetów/kierunków na podstawie: ofert akademickich oraz pozaakademickich, lokalizacji, całkowitych kosztów, planu i trybu zajęć, a także osobistych preferencji i aspiracji.
 • Przedstawienie wymogów i procedur aplikacyjnych w wybranych uniwersytetach oraz stworzenie indywidualnego harmonogramu aplikanta.
 • Utworzenie najodpowiedniejszego dla profilu kandydata rankingu zarówno uczelni jak i kierunków, który posłuży za kolejność preferencji przy końcowej aplikacji.
 • Asystę w zapisach na egzaminy na poszczególnych uczelnie.
 • Ewaluację pod względem merytorycznym i językowym listów motywacyjnych oraz rekomendacji
 • Sprawdzenie formularza aplikacyjnego w celu uniknięcia błędów wykluczających kandydaturę.
 • Przeprowadzenie przez końcowy proces aplikacji po otrzymaniu wyników rekrutacji obejmujące przygotowanie wymaganych dokumentów oraz kontrolę terminów, pomoc w bezpośrednim kontakcie z uczelnią aż do potwierdzenia miejsca na kursie.
 • Stały kontakt telefoniczny.
 • Kontrolę nad terminami.
 • Możliwość rozszerzenia pakietu o dodatkowe usługi.
Close Menu