Dlaczego warto studiować medycynę we Włoszech?

Włochy to kraj o długiej tradycji akademickiej, zapoczątkowanej przez założenie w Bolonii pierwszego uniwersytetu cywilizacji zachodniej. Do dziś wysoki poziom kształcenia oferowany przez wyższe uczelnie Półwyspu Apenińskiego przyciąga studentów z całej Europy świata. Studia uniwersyteckie podzielone są na trzy poziomy umożliwiające zdobycie: stopnia akademickiego (laurea), stopnia specjalizacji (laurea specialistica)  lub doktoratu (dottorato di ricerca) zarówno w ramach systemu edukacji publicznej  jak i prywatnej. Podobnie jak w polskim szkolnictwie, kierunek lekarski jest realizowany w ramach jednolitych studiów magisterskich, trwa 6 lat i objęty jest regulacją (numerus clausus)- z tego powodu wymagane jest przystąpienie do egzaminu wstępnego.

Zalety wyróżniające uniwersytety włoskie:

Ranking: Uniwersytet Mediolański oraz Uniwersytet Boloński od lat znajdują się na rankingach w pierwszej setce najlepszych uniwersytetów na świecie, a szpital w którym odbywają się praktyki dla studentów Uniwersytetu Mediolańskiego znajduje się na liście 50 najlepszych szpitali na świecie w 2020 roku.  Uniwersytet Mediolański należy także do prestiżowej Ligi Europejskich Uniwersytetów Badawczych oraz wraz z Uniwersytetem Humanitas i Uniwersytetem w Mediolanie-Bicocca oferuje program Virgilio, innowacyjną ścieżkę szkoleniową kształtującą przyszłych liderów medycyny akademickiej. Dostępny na Uniwersytecie Turyńskim Program MD-PhD umożliwia dodatkowo uzyskanie stopnia doktora a Program MEDTEC funkcjonujący na Uniwersytecie Humanitas- stopnia inżyniera.

Dostępność: Każdy może dostać się na studia medyczne we Włoszech- wystarczą:

 • ukończone 12 lat nauki,
 • dyplom ukończenia liceum
 • zdanie wstępnego egzaminu IMAT.

Nie mają znaczenia świadectwa ani wyniki maturalne ani nie są wymagane listy rekomendacyjne czy rozmowy kwalifikacyjne, co daje każdemu kandydatowi równe szanse na studiowanie na najlepszych uczelniach. Egzamin wstępny IMAT jest wspólny dla wszystkich uczelni publicznych i przeprowadzany jest tego samego dnia w 24 autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych na świecie, z których jeden znajduje się w Warszawie. Każdy uniwersytet prywatny przeprowadza własny egzamin wstępny, których struktura jest bardzo zbliżona do egzaminu IMAT co umożliwia efektywne przygotowanie i maksymalizację wyników.

Koszty: W parze z wysoką jakością nauczania idą przystępne warunki finansowe- włoski system oświaty gwarantuje elastyczne kwoty czesnego, które dla uczelni publicznych wahają się między 356-5000 EUR rocznie, w zależności od sytuacji materialnej studenta ustalanej na podstawie wskaźnika ISEE. Czesne na prywatnych uniwersytetach mieści się między 7000-20000 EUR rocznie. Dodatkowe stypendia naukowe oraz socjalne dostępne dla każdego ucznia umożliwiają komfortowe studiowanie na prestiżowych uniwersytetach bez zmartwień o koszty.

Język: Nie musisz znać języka włoskiego by studiować we Włoszech. Już od 11 lat włoskie uniwersytety oferują naukę na kierunkach medycznych w międzynarodowym środowisku i całkowicie w języku angielskim, umożliwiającą otrzymanie dyplomu lekarza medycyny akceptowanego w całej Europie.

Lokalizacja: „Kto był we Włoszech, może zapomnieć o reszcie świata. Kto był w niebie, nie pragnie ziemi” – pisał Nikołaj Gogol. Włochy to piękne krajobrazy, bogata historia oraz ogromne dziedzictwo kulturowe, które studiując możesz odkrywać na co dzień. Liczne uniwersytety włoskie posiadają bogatą ofertę artystyczną dla swoich studentów, obejmującą zaproszenia na wydarzenia kulturowe, opery, wystawy sztuki i wstępy do lokalnych zabytków historycznych w obniżonych cenach. Uniwersytety w Pawii, Bolonii czy Padwie oprócz nawet 1000- letniej tradycji mogą poszczycić się afiliacją z takimi uczonymi jak Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Mikołaj Kopernik czy Dante Alighieri. 

Wśród uniwersytetów posiadających w swojej ofercie studia medyczne w języku angielskim znajdują się zarówno uniwersytety publiczne, jak i prywatne.

Uniwersytety publiczne:

 •         Uniwersytet Mediolański
 •         Uniwersytet w Mediolanie-Bicocca
 •         Uniwersytet Turyński
 •         Uniwersytet Boloński
 •         Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari
 •         Uniwersytet Padewski
 •         Sapienza- Uniwersytet Rzymski
 •         Uniwersytet Rzymski II „Tor Vergata”
 •         Uniwersytet w Pawii 
 •         Uniwersytet w Mesynie
 •         Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II
 •         Uniwersytet Kampanii „Luigi Vanvitelli”
 •         Uniwersytet w Sienie (stomatologia)

Uniwersytety prywatne:

 •         Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Rzymie
 •         Uniwersytet Humanitas
 •         Uniwersytet San Raffaele
 •         Międzynarodowy Uniwersytet Nauk o Zdrowiu Saint Camillus

APLIKUJ NA MEDYCYNĘ WE WŁOSZECH

Chciałbyś studiować na jednym z włoskich uniwersytetów? Zniechęcają cię niejasne procedury aplikacyjne?


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z programu przeprowadzenia przez aplikację na studia medyczne we Włoszech. Proces aplikacji znacznie różni się od procedur na polskich, brytyjskich, czy amerykańskich uniwersytetach i jest inny na każdym prywatnym uniwersytecie; dlatego istotna jest kompleksowa znajomość włoskiego systemu, który nasz zespół zna z własnego doświadczenia. W cenie oferujemy:

1. Przeprowadzenie diagnostycznego egzaminu IMAT w celu rozpoznania mocnych i słabych stron aplikującego oraz ustalenia indywidualnego harmonogramu pracy.
2. Kompleksowa pomoc w wyborze uniwersytetów na podstawie: ofert akademickich oraz pozaakademickich, lokalizacji, całkowitych kosztów, planu i trybu zajęć, a także osobistych preferencji i aspiracji.
3. Utworzenie najodpowiedniejszego dla profilu kandydata rankingu uczelni oraz pomoc w zapisaniu go na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym Universitaly, gdzie będzie służył za kolejność preferencji przy końcowej rekrutacji.
4. Przedstawienie wymogów i procedur aplikacyjnych w wybranych uniwersytetach oraz wysłanie indywidualnego harmonogramu.
5. Przeprowadzenie przez wymaganą przez wszystkie włoskie uczelnie procedurę potwierdzenia autentyczności świadectwa maturalnego zarówno w systemie polskim jak i Matury Międzynarodowej.
6. Pomoc w zapisie na wybrane egzaminy oraz w wypełnieniu formularza aplikacyjnego w systemie Universitaly dla uczelni publicznych oraz w indywidualnych systemach uniwersytetów prywatnych, obejmującego przetłumaczenie z języka włoskiego i rozwiązanie trudności wynikających z różnic administracyjnych we Włoszech, w tym numeru Codice Fiscale.
7. Sprawdzenie formularza aplikacyjnego w celu uniknięcia błędów wykluczających kandydaturę.
8. Przeprowadzenie przez końcowy proces rekrutacji po otrzymaniu wyników egzaminu obejmujące przygotowanie wymaganych dokumentów oraz kontrolę terminów, pomoc w bezpośrednim kontakcie z uczelnią aż do potwierdzenia miejsca na kursie.
9. Pomoc w zapłaceniu pierwszej raty czesnego we włoskim systemie płatności internetowych bez której miejsce na kursie zostaje anulowane.

Dodatkowo bezpłatnie zapewniamy:
• Telefoniczną pomoc,
• Kontrolę terminów aplikacyjnych.

Oferujemy rozszerzenie pakietu obejmujące:
1. Kurs przygotowujący do egzaminu opracowany na podstawie oficjalnego wykazu zagadnień zaakceptowanego przez Włoskie Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa, pozwalający nie tylko na szczegółowe opanowanie materiału ale także na poznanie schematów umożliwiających efektywne rozwiązywanie zadań mimo ograniczeń czasowych,
2. Pomoc w aplikacji o dofinansowanie nauki (obejmującą zakwaterowanie uniwersyteckie, stypendium regionalne oraz obniżenie wysokości opłaty czesnego) ze znajomością szczegółów systemu aplikacyjnego każdej uczelni,
3. Pomoc w organizacji przelotu, zakwaterowania oraz uzyskaniu Codice Fiscale.

Proszę pamiętać, że możemy również dopasować dni oraz godziny kursów do potrzeb danej grupy.

Nie czekaj i już dziś zdecyduj o swojej przyszłości!

Close Menu