Dlaczego warto studiować medycynę we Francji?

Czy marzy Ci się życie w kraju gastronomii, sztuki, a także w piątej gospodarczej potędze świata? Francja przyjmuje, co roku rekordowe ilości studentów zza granicy w progi swych licznych szkół wyższych. Ze względu na jej ogromnie długą tradycję akademicką, której początek datuje się aż na rok 1257, Francja posiada obecnie ponad 3500 uczelni wyższych oferujących bogatą ofertę kierunków, wysokie standardy nauczania jak i możliwość odbycia praktyk zawodowych w ramach studiów. Tym samym, francuskie uczelnie figurują w rankingach najlepszych uczelni świata (aż trzy z nich w pierwszej setce). Ponadto, niskie koszty edukacji jak i liczne programy stypendialne i dofinansowania wyróżniają Francję na tle pozostałych krajów europejskich. Studiując we Francji odkryjesz francuski “l’art de vivre” mieszkając w pięknych miastach uniwersyteckich jak magiczny Paryż, Nicea na Lazurowym Wybrzeżu, podalpejski Lyon czy też Bordeaux nad Atlantykiem. Co więcej, znajomość języka francuskiego nie jest wymogiem na wszystkich uczelniach i kierunkach, a lista kierunków w języku angielskim regularnie się wydłuża.

 • Organizacja studiów:

Francuskie studia medyczne są trzyetapowe. Składają się one z:

 • pierwszego, ogólnego roku studiów, na którym dochodzi do selekcji kandydatów;
 • dwóch kolejnych lat, o nazwie DFGSM, na których studenci uczą się ogólnych podstaw na jednym spośród możliwych kierunków: lekarskim, odontologicznym, położnictwie, farmacji i fizjoterapii.
 • i trzeciego etapu zwanego DFASM, czyli pozostałych 5-8 lat studiów specjalistycznych na danym kierunku.

Co więcej, rozpoczęcie studiów lekarskich we Francji może odbyć się na dwa sposoby.

 1. Pierwszym z nich, jest pierwszy rok studiów medycznych, zwany A.S.S. (Parcours Accès Santé Spécifique), który odbywa się bezpośrednio na wydziale medycyny. Pod koniec roku P.A.S.S. dochodzi do selekcji kandydatów, pośród których wyłącznie 50-60% najlepszych uczniów ma szansę przejścia na drugi rok studiów. Studenci P.A.S.S nie mają możliwości powtórzenia roku.
 2. Natomiast drugim sposobem są studia licencjackie A.S. (Licence Accès Santé), które pozwalają na podjęcie się studiów niezwiązanych z medycyną, oferujących jednocześnie obowiązkowy kurs przygotowujący do wejścia na drugi rok medycyny. L.A.S. pozwala studentom odkryć zarówno przedmioty związane z medycyną jak z i inny, pasjonujący ich kierunek. Na studiach L.A.S. powtarzanie roku nie stanowi problemu. Około 40-50% miejsc drugiego roku studiów medycznych jest przeznaczonych dla studentów L.A.S.

W obu przypadkach dostanie się na pierwszy rok medycyny zależy od stopni naukowych i umotywowania ucznia.

 

 • Proces aplikacyjny

Procedura aplikacji na studia medyczne we Francji jest identyczna dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Zapisy i rekrutacja na wydziały medycyny odbywają się na platformie „Parcoursup”.

„Parcoursup” to scentralizowany system rekrutacji na pierwszy rok studiów wyższych. Całość wieloetapowego procesu rekrutacji odbywa się w języku francuskim.

Etapy procesu aplikacyjnego przez Parcoursup na rok akademicki 2022/2023:

 • ETAP INFORMACJI (od 21 grudnia 2021): otwarcie katalogu kierunków.
 • ETAP ZAPISÓW (20 stycznia 2022 – 29 marca 2022): rejestracja na platformie oraz wybranie interesujących ucznia uniwersytetów i kierunków.
 • ETAP POTWIERDZENIA (30 marca 2022 – 8 kwietnia 2022): ostateczne potwierdzenie wyborów kierunków.
 • ETAP PRZYJĘCIA (2 czerwca 2022 – 15 lipca 2022): stopniowe ogłaszanie wyników rekrutacji przez poszczególne uczelnie.
 • ETAP DODATKOWY (26 czerwca 2022 – 16 września 2022): możliwość zapisu na dostępne kierunki, dla maturzystów, którzy nie dostaliby się na żaden pośród ówcześnie przez nich wybranych.

Po dostaniu się na dany kierunek, należy kontynuować procedurę zapisu na studia bezpośrednio na danym uniwersytecie.

 

Studiuj medycynę we Francji

Czy chciałbyś rozpocząć studia medyczne i jednocześnie odkryć uroki francuskiego życia, lecz zniechęcają cię liczne procedury rekrutacyjne?

Zaaplikuj na medycynę we Francji i pozwól Nam Ci w tym pomóc!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze spersonalizowanego programu przeprowadzenia aplikacji na studia medycyny we Francji.

Proces rekrutacji we Francji znacznie różni się od polskiego, brytyjskiego czy amerykańskiego systemu, ze względu na jego niejednolitość. Tylko kompleksowa znajomość francuskiego systemu szkolnictwa i administracji, którą posiada nasz zespół, pozwoli na bezproblemowe przejście przez wszelkie procedury i etapy rekrutacji na studia.

W cenie oferujemy:

 1. Kompleksowa pomoc w wyborze uniwersytetów na podstawie: ofert akademickich oraz pozaakademickich, lokalizacji, całkowitych kosztów, planu i trybu zajęć, a także osobistych preferencji i aspiracji.
 2. Przedstawienie wymogów i procedur aplikacyjnych w wybranych uniwersytetach oraz stworzenie indywidualnego harmonogramu aplikanta.
 3. Utworzenie najodpowiedniejszego dla profilu kandydata rankingu zarówno uczelni jak i kierunków, który posłuży za kolejność preferencji przy końcowej aplikacji.
 4. Pomoc w zapisaniu ucznia na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym Parcoursup oraz w wypełnieniu formularza aplikacyjnego dla uczelni publicznych, a także pomoc w kandydaturze w indywidualnych systemach poszczególnych uniwersytetów prywatnych, obejmującą przekład z języka francuskiego i rozwiązanie trudności wynikających z różnic administracyjnych we Francji.
 5. Ewaluacja pod względem merytorycznym i językowym listów motywacyjnych i tworzenia portfolio na uczelnie wyższe, obejmujące indywidualne szkolenie teoretyczne oraz sesje korekcyjne.
 6. Pomoc w zapisie na wybrane egzaminy wstępne.
 7. Sprawdzenie formularza aplikacyjnego w celu uniknięcia błędów wykluczających kandydaturę.
 8. Przeprowadzenie przez końcowy proces aplikacji po otrzymaniu wyników rekrutacji obejmujące przygotowanie wymaganych dokumentów oraz kontrolę terminów, pomoc w bezpośrednim kontakcie z uczelnią aż do potwierdzenia miejsca na kursie.

Dodatkowo bezpłatnie zapewniamy:

 • Pomoc telefoniczą.
 • Kontrolę terminów aplikacyjnych.

Oferujemy rozszerzenie pakietu obejmujące:

 1. Pomoc w aplikacji o dofinansowanie nauki
  1. Stypendium socjalne CROUS (oraz możliwość taniego zakwaterowania stypendystów w akademikach CROUS)
  2. Stypendium BGF
 2. Pomoc w organizacji przelotu, zakwaterowania oraz   niezbędnych w przypadku zamieszkania we Francji.

KOSZTY

Medycyna we Francji odbywa się na uczelniach publicznych, których roczne opłaty wpisowe wynoszą 170€ rocznie przez pierwsze 3 lata, a następnie 243€ rocznie.

Stypendyści CROUS są zwolnieni z ich opłacania.

 • Język studiów

Studia medyczne na francuskich uniwersytetach odbywają się wyłącznie w języku francuskim. Znajomość francuskiego minimum na poziomie B2 (DALF; TCF) jest wymagana przez większość uczelni, choć niektóre z nich przyjmują tylko uczniów o dyplomie C1 (DALF; TFC).

 • Najlepsze wydziały medycyny we Francji
 • Wydział Medycyny na Uniwersytecie w Montpellier
 • Wydział Medycyny w Marsylii na Uniwersytecie Aix-Marseille
 • Wydział Medycyny w Lyonie na Uniwersytecie Lyon 1
 • Wydział Medycyny na Paryskiej Sorbonie
 • Wydział Medycyny na Université Paris Descartes Paris
 • Wydział Medycyny na Uniwersytecie w Nantes
 • Instytut Badań w dziedzinie medycyny na Uniwersytecie Paris Diderot
 • Instytut Badań w dziedzinie zdrowia, medycyny i biologii ludzkiej im. Leonarda DaVinci na Uniwersytecie Paris Nord 13
 • Wydział Medycyny na Uniwersytecie Louis Pasteur Strasbourg
 • Wydział Medycyny na Uniwersytecie François Rabelais

 

JĘZYK

Studia medyczne na francuskich uniwersytetach odbywają się wyłącznie w języku francuskim. Znajomość francuskiego minimum na poziomie B2 (DALF; TCF) jest wymagana przez większość uczelni, choć niektóre z nich przyjmują tylko uczniów o dyplomie C1 (DALF; TFC).

NAJLEPSZE WYDZIAŁY MEDYCYNY

 

 • Wydział Medycyny na Uniwersytecie w Montpellier
 • Wydział Medycyny w Marsylii na Uniwersytecie Aix-Marseille
 • Wydział Medycyny w Lyonie na Uniwersytecie Lyon 1
 • Wydział Medycyny na Paryskiej Sorbonie
 • Wydział Medycyny na Université Paris Descartes Paris
 • Wydział Medycyny na Uniwersytecie w Nantes
 • Instytut Badań w dziedzinie medycyny na Uniwersytecie Paris Diderot
 • Instytut Badań w dziedzinie zdrowia, medycyny i biologii ludzkiej im. Leonarda DaVinci na Uniwersytecie Paris Nord 13
 • Wydział Medycyny na Uniwersytecie Louis Pasteur Strasbourg
 • Wydział Medycyny na Uniwersytecie François Rabelais

 

Close Menu