MBA (Master of Business Administration)

Program studiów jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. takie dziedziny jak:  księgowośćfinansemarketingzarządzanie przedsiębiorstwem i korzystanie z systemów informacji, prawo, oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia tego rodzaju trwają w USA od 2 do 3 lat, w Europie jest to okres od roku do 2 lat (w Polsce zazwyczaj 2 lata). Koszt studiów MBA związany jest z prestiżem uczelni. Jeden z najbardziej prestiżowych dyplomów MBA zdobywa się na Harvardzie, a dwuletnie studia kosztują ok. 200 tys. dolarów. Inwestycja w tego typu wykształcenie przynosi jednak wymierne korzyści w postaci wyższego wynagrodzenia. Większość studiów MBA wymaga zdanego na wstępie egzaminu GMAT. Wyróżniamy następujące rodzaje studiów MBA:

  • Full-time MBA: zwykle odbywają się przez dwa lata(4 semestry akademickie). Studenci rozpoczynają studia pwenym doświadczeniem z zakresu zarządzania lub przystępują do studiów w celu uzupełnienia wiedzy z tego zakresu. Typowy program full-time to łacznie 600 godzin. W zależości od uczelni dokładny program może się różnić.
  • Accelerated MBA programs: obejmują one większe obciążenie kursu z bardziej intensywnymi harmonogramami zajęć i egzaminów, zwykle są skondensowane do jednego roku. Zwykle mają mniej czasu przestoju w trakcie programu i między semestrami. Na przykład nie ma przerwy letniej od trzech do czterech miesięcy, a pomiędzy semestrami może być od siedmiu do dziesięciu dni wolnych, a nie od trzech do pięciu tygodni wakacji. Przyspieszone programy zwykle mają niższy koszt niż pełnoetatowe dwuletnie programy jednak nie wszystkie uczelnie zgadzają się na prowadzenie zajęć w tej formie.
  • Executive MBA (EMBA): programy opracowane w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych menedżerów i kadry kierowniczej. Ten typ studiów pozwala zdobyć studentom MBA (lub inny dyplom związany z biznesem) w ciągu dwóch lat lub mniej podczas pracy w pełnym wymiarze godzin. Uczestnicy pochodzą z każdego rodzaju i wielkości organizacji.. Studenci EMBA zwykle mają wyższy poziom doświadczenia zawodowego, często 5-10 lat co w porównaniu do studentów podstawowego MBA jest kluczową róznicą.
  • MBA dual degree programs: łączą MBA z innymi studiami (licencjackimi, magisterskimi i doktoranckimi), aby pozwolić studentom obniżyć koszty (podwójne programy zwykle kosztują mniej niż wykonywanie 2 stopni oddzielnie), oszczędzić czas na edukację i dostosowują kursy edukacji biznesowej do ich potrzeb. Osiąga się to na ogół dzięki temu, że kursy podstawowe jednego programu liczą się jako przedmioty do wyboru w drugim. Niektóre szkoły biznesu oferują programy, w których studenci mogą zdobyć zarówno tytuł licencjata w zakresie zarządzania biznesem, jak i MBA w ciągu pięciu lat. Jest to kuszącaopcja zwłaszcza dla studentów uniwerystetów ekonomicznych.

 

Wiele programów MBA kończy się kompleksowym egzaminem. Ogólnokrajowy, znormalizowany egzamin, znany jako Major Field Test for MBA (MFT-MBA) był administrowany w programach MBA ponad 300 amerykańskich uniwersytetów. MFT-MBA ma na celu ocenę umiejętności, wiedzy i umiejętności rozumowania w dziedzinie standardowego programu MBA. Egzamin jest zarządzany przez Educational Testing Service. Inną opcją jest kompleksowa egzaminu na poziomie MBA (Professional CPM) na MBA (CPC COMP Exam for MBA) należącego do Peregrine Academic Services. Wiele programów decyduje się na administrowanie własnym egzaminem wewnętrznym zamiast standardowego testu. Własny egzamin wewnętrzyny jest często podyktowanysytuacją prawną w państwie w jakim odbywają się studia MBA. W związku z tym, że dyplom MBA w Polsce uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa pytania na egzaminie końcowym mają wiele wsólnego z krajowym egzaminem do rad nadzorczych.

GMAT (The Graduate Management Admission Test)

Jest to adaptacyjny test  składający się z 3 sekcji (64 pytania) po 45 min każda, co łącznie daje nam 2 godziny i 15 minut, mający na celu ocenę: niektórych umiejętności analitycznych, pisemnych, ilościowych, ustnych i umiejętności czytania w języku angielskim. Test jest wymagany przez wiele uczelni podczas aplikacji na studia podyplomowe o tematyce biznesowej jak np. MBA. Celem testu jest sprawdzenie czy przyszły student dobrze radzi sobie z zagadnieniami matematycznymi i humanistycznymi.

3 części egazminu GMAT:

Rozumowanie Ilościowe – Sekcja Quantitative Reasoning GMAT

W pierwszej części GMAT uczestnicy spotykają się z 21 zadaniami skoncentrowanymi na podstawach algebry i arytmetyki. Warto zaznaczyć, że sekcja Quantitative Reasoning, podobnie jak pozostałe, nie bierze pod uwagę wiedzy nabytej w szkole. Zamiast tego, kładzie nacisk na zdolności logicznego myślenia oraz umiejętność analitycznej interpretacji danych.

W tej specyficznej części egzaminu zabronione jest korzystanie z kalkulatora. Organizatorzy GMAT podkreślają, że celem nie jest jedynie rozwiązanie problemów matematycznych, lecz także demonstracja umiejętności rozumowania i logicznej analizy. Dzięki temu GMAT staje się nie tylko testem wiedzy, ale również wskaźnikiem umiejętności, które są kluczowe w kontekście świata biznesu i zarządzania.

Rozumowanie Werbalne – Sekcja Verbal Reasoning GMAT

W sekcji Verbal Reasoning GMAT badane są umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz krytycznego rozumowania. W obszarze czytania ze zrozumieniem, uczestnicy egzaminu muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące cytowanych fragmentów tekstu, oceniając styl wypowiedzi, strukturę oraz główne przesłanie.

W przypadku krytycznego rozumowania, testujący otrzymuje teksty o długości do 100 słów. Na ich podstawie zobowiązani są ocenić trafność argumentacji lub planu działania. Również w tej sekcji kandydaci nie są zobligowani do posiadania specjalistycznej wiedzy. Akcent kładziony jest na umiejętność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania, co stanowi kluczowy element sukcesu nie tylko w kontekście egzaminacyjnym, lecz również w świecie biznesu i zarządzania.

Warto zauważyć, że GMAT nie tylko sprawdza umiejętności werbalne, ale również zdolności interpretacyjne, co stanowi nieodłączny element przygotowania do wyzwań, jakie stawia współczesne środowisko biznesowe.

Analiza Danych – Sekcja Data Insights w GMAT Focus

Data Insights to najnowsza sekcja wprowadzona do GMAT Focus, która skupia się na weryfikacji zdolności kandydatów do znajdowania i interpretowania danych, a także ich praktycznego zastosowania w sytuacjach biznesowych. Zadania tej części opierają się na analizie danych z wykresów lub tabel, wymagając od uczestników rozwiązania różnorodnych problemów.

W tej sekcji, uczestnicy egzaminu mogą napotkać polecenia, które wymagają połączenia faktów z różnych podanych źródeł, co dodatkowo podnosi poziom trudności. Jednakże, istotnym ułatwieniem dla zdających jest możliwość korzystania z kalkulatora w trakcie rozwiązywania zadań.

Sekcja Data Insights jest odpowiedzią na rosnące znaczenie umiejętności analitycznych w dzisiejszym środowisku biznesowym. To także wyraz ewolucji GMAT, który dostosowuje się do zmieniających się potrzeb rynku pracy, kładąc nacisk na praktyczne zastosowanie umiejętności analizy danych w realnych sytuacjach biznesowych.

Oferta kursu GMAT

Informacje o kursach GMAT prowadzonych przez Globaledu znajduje się tutaj.

Masz pytania ? Zadzwoń:
+48 61 227 57 76
lub napisz do nas na:
biuro@globaleduweb.com

GRE (The Graduate Record Examination)

GRE to test kwalifikacyjny z języka angielskiego wykorzystywany podczas rekrutacji na amerykańskie uczelnie i szkoły biznesowe.
Do egzaminu powinny podejść osoby zainteresowane studiami drugiego stopnia, podyplomowymi związanymi z biznesem (np. MBA) oraz studiami doktoranckimi w stanach zjednoczonych.

Oceny GRE są wykorzystywane przez wydziały rekrutacyjne lub komitety stypendialne w celu uzupełnienia twojego programu uniwersyteckiego, listów polecających i innych kwalifikacji na przyjęcie na studia magisterskie i podyplomowe.
Test ogólny GRE jest akceptowany w tysiącach szkół wyższych, na kierunkach związanych z  biznesem, finansami i prawem, a także w wydziałach i oddziałach w tych szkołach.

Czas testu wynosi trzy godziny i  czterdzieści pięć minut. Poniżej przedstawiony został podział czasowy według sekcji:

Nazwa sekcji

czas trwania

Analytical Writing

60 minut 

Verbal Reasoning

30 minut na sekcję

Quantitative Reasoning

30 minut na sekcję

Experimental or Unscored

od 30 do 35 minut

Optional Breaks

 około 12 minut

Total

4 godziny

Close Menu