Diagnoza predyspozycji akademickich ucznia na studiowanie w USA

Diagnoza służy badaniu predyspozycji do studiowania w Stanach Zjednoczonych pod względem aspiracji, predyspozycji oraz możliwości finansowym. Jest to kluczowe przed podjęciem decyzji, ponieważ pozwala nam oszacować czy uczeń jest w stanie podjąć trudy studiowania w innym kraju jeśli chodzi jego wyniki i finanse.

Czas diagnozy:

Diagnoza trwa cały dzień (7 godzin):

Etapy:

– Diagnoza psychologiczna według amerykańskich standardów (testy przeprowadzane są w liceach wśród licealistów amerykańskich),
– Diagnoza SAT General Test, ogólne sprawdzenie wiedzy na temat testu SAT czyli tak zwanej matury amerykańskiej,
– Diagnoza SAT Subject Test, sprawdzenie mocnych stron ucznia z wybranych zagadnień z dwóch przedmiotów,
– Diagnoza językowa, czy zdolności językowe ucznia pozwalają podjąć studia na uczeni wyższej,
– Rozmowa aplikacyjna, w której uczeń dowiaduje się o systemie aplikowania w Stanach,
– Analiza możliwości finansowych.

Gdzie?

Cały proces odbywa się w biurze GlobalEdu przy ulicy Poznańskiej 3/5, Poznań.

Close Menu