Czym jest SAT?

Scholastic Assessment Test jest warunkiem koniecznym dla wszystkich osób, które pragną rozpocząć studia w USA oraz na niektórych uczelniach zagranicznych (w tym europejskich) np. Bocconi University. Warto pamiętać, że SAT nie jest odpowiednikiem polskiej matury, z którą często jest mylony!

SAT General Test składa się z następujących części:

  • Czytania ze zrozumieniem (Critical Reading) − w tej części twoim zadaniem będzie czytanie tekstów oraz udzielenie odpowiedzi na pytania z nim związane. 
  • Pisanie (Writing) − jest to gramatyka, pytania zamknięte. 
  • Matematyki (Math) bez kalkulatora oraz z kalkulatorem: głownie skupia się na funkcji liniowej, kwadratowej, wielomianach i zadach z treścią. 

GlobalEdu przygotuje cię do egzaminu!

Uniwersytety nie ustalają z góry progu punktowego, który trzeba osiągnąć, aby rozpocząć studia. Aplikacja do Stanów Zjednoczonych jest holistyczna to znaczy, że „admission office” bierze pod uwag różne parametry osobowościowe, takie jak: aktywność, rekomendacje, esej aplikacyjny i inne oraz parametry akademickie: takie jak: GPA (oceny od 1 klasy liceum), SATy, class rank. W Polsce testy SAT można zdawać kilka razy w roku, dodatkowo większości uczelni w USA ma „superscoring” bierze pod uwagę lepszą cześć matematyczną i humanistyczną ze wszystkich testów, które się pisało (test ważny 5 lat). Opiera się on głownie na logicznym myśleniu. Nie jest on trudy pod względem wiedzy, ale jest tylko około 1 minuty na to, aby odpowiedzieć ma pytanie. GlobalEdu śpieszy z pomocą i pragnie przygotować każdego z was podczas kursów indywidualnych lub grupowych. Wyróżnia nas to, że nie uczymy języka, tylko przygotowujemy do egzaminu SAT osoby znające język angielski na poziomie, co najmniej B2!
Close Menu