Czym jest SAT?

Scholastic Assessment Test jest warunkiem koniecznym dla wszystkich osób, które pragną rozpocząć studia w USA oraz na niektórych uczelniach zagranicznych (w tym europejskich) np. Bocconi University. Warto pamiętać, że SAT nie jest odpowiednikiem polskiej matury, z którą często jest mylony!

SAT General Test składa się z następujących części:

  • Czytania ze zrozumieniem (Critical Reading) − w tej części twoim zadaniem będzie czytanie tekstów oraz udzielenie odpowiedzi na pytania z nim związane. 
  • Pisanie (Writing) − jest to gramatyka, pytania zamknięte. 
  • Matematyki (Math) bez kalkulatora oraz z kalkulatorem: głownie skupia się na funkcji liniowej, kwadratowej, wielomianach i zadach z treścią. 

GlobalEdu przygotuje cię do egzaminu!

Uniwersytety nie ustalają z góry progu punktowego, który trzeba osiągnąć, aby rozpocząć studia. Aplikacja do Stanów Zjednoczonych jest holistyczna to znaczy, że „admission office” bierze pod uwag różne parametry osobowościowe, takie jak: aktywność, rekomendacje, esej aplikacyjny i inne oraz parametry akademickie: takie jak: GPA (oceny od 1 klasy liceum), SATy, class rank. W Polsce testy SAT można zdawać kilka razy w roku, dodatkowo większości uczelni w USA ma „superscoring” bierze pod uwagę lepszą cześć matematyczną i humanistyczną ze wszystkich testów, które się pisało (test ważny 5 lat). Opiera się on głownie na logicznym myśleniu. Nie jest on trudy pod względem wiedzy, ale jest tylko około 1 minuty na to, aby odpowiedzieć ma pytanie. GlobalEdu śpieszy z pomocą i pragnie przygotować każdego z was podczas kursów indywidualnych lub grupowych. Wyróżnia nas to, że nie uczymy języka, tylko przygotowujemy do egzaminu SAT osoby znające język angielski na poziomie, co najmniej B2!

Uwaga! Od marca 2023 roku nastąpią zmiany egzaminu SAT!

College Board ogłosiło, iż znany dotychczas papierowy model egzaminu zostanie zastąpiony pisanym na komputerze.

Czas egzaminu zostanie również skrócony do około 120 minut (wcześniej 180).

Części „Reading” i „Writing” a także matematyka nie ulegną dużej zmianie pod względem merytorycznym, ale części matematyczne zostaną połączone tylko do sekcji z kalkulatorem.

Maksymalna liczba punktów nie zmienia się a wyniki z egzaminu będą dostępne od razu po napisaniu egzaminu.

Na ten moment to jedyne informacje jakie przekazał nam College Board. Wraz z pojawiającymi się kolejnymi zmianami, będziemy Was na bieżąco informować. Oczywiście program przeprowadzania kursów SAT zostanie dostosowany do nowych wymogów.

Close Menu