TOEFL czy IELTS?

Decydując się na rozpoczęcie studiów za granicą należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania, jakich oczekuje od nas konkretna uczelnia. Planując naukę na najlepszych Uniwersytetach w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych konieczne (w większości przypadkach) będzie uzyskanie certyfikatu z języka angielskiego. By stać się jego posiadaczem, zainteresowany musi zdać specjalny egzamin językowy. Zdecydowanie najbardziej popularnymi i najbardziej cenionymi są egzaminy TOEFL oraz ILETS. Ale który z nich wybrać?

 

TOEFL

Mając na horyzoncie studia w USA czy w Kanadzie, zdecydowanie bardziej rozpowszechniony jest: Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Jest to test, na który przypada 4 godziny czasu oraz pisany jest na komputerze. Jest on w formie testu wielokrotnego wyboru a opiera się on na American English. Taki egzamin kosztuje ok. 900 zł.

Egzamin ten składa się z czterech podstawowych elementów, do których przyszły student będzie musiał się mocno przygotować:

  1. Czytanie – kandydat otrzyma kilka tekstów edukacyjnych a następnie serię pytań sprawdzających, na jakim poziomie rozumie on czytany tekst.
  2. Pisanie – W tej części egzaminu uczestnik będzie miał za zadanie napisać dwa eseje. Pierwszy stanowi odpowiedź na przeczytany lub wysłuchany wykład, natomiast w drugim piszący będzie mógł wyrazić opinię na dany temat.
  3. Słuchanie – W tej części konieczne będzie, po przesłuchaniu kilku rozmów i wykładów, udzielenie odpowiedzi na ok. 50 zadanych pytań.
  4. Mówienie – Jest to bardzo ważna część egzaminu, podczas której osoba proszona jest o wyrażenie ustnie opinii na dany temat.

 

IELTS

Natomiast, jeśli obiera się głównie Wielką Brytanie za cel naszej nauki, należy przychylić się do International English Language Testing System (IELTS). Jest to test, który jest zdecydowanie bardziej rozpoznawalny i rozpowszechniony niż jego konkurent – TOEFL. Jest on uznawany przez ponad 10 000 uczelni na całym świecie. Test ten można wypełnić wersji komputerowej i papierowej. Dzieli się on również na dwa rodzaje:

  • Akademicki – konieczny dla przyszłych studentów i przedstawicieli pewnych grup zawodowych np. lekarz.
  • Ogólny – pisze się go w przypadku migracji zawodowej.

Koszt IELTS to koszt ok. 790 zł. Składa się on również z czterech części:

  1. Czytanie – kandydat otrzyma kilka tekstów edukacyjnych a następnie serię pytań sprawdzających, na jakim poziomie rozumie on czytany tekst.
  2. Pisanie – na tym etapie oprócz napisania eseju, kandydat ma za zadanie również wyjaśnić podany rysunek lub diagram.
  3. Słuchanie – tak jak w przypadku TOEFL, część ta polega na wysłuchaniu tekstu oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z nim związane.
  4. Mówienie – etap ten polega na przeprowadzeniu krótkiego dialogu z egzaminatorem i na wymianie myśli i opinii na dany temat.

 

Podsumowanie

Który zatem wybrać? TOEFL przede wszystkim zwraca uwagę na styl wypowiedzi i bogate słownictwo. ILETS ceni szybkość udzielania odpowiedzi, logiczne myślenie, poprawność gramatyczną oraz zwięzłe wypowiadanie się. Punktacja na egzaminie TOEFL wynosi max 120 punktów, natomiast u jego konkurenta jest to punktów 9.

Niezależnie od tego czy wybór padnie na TOEFL czy na IELTS, należy solidnie przygotować się do egzaminów tak, aby zdobyć jak najlepszy wynik, który umożliwi nam pomyślny przebieg rekrutacji na wymarzoną Uczelnię.

TestTOEFLIELTS
Maksymalna liczba punktów1209
Czas trwania4 godziny2 godziny 40 minut
JęzykAmerican EnglishBritish English
FormakomputerowoKomputerowo lub papierowo
Elementy4 elementy4 elementy
Główny obszar wymagalnościAmerykaUK
Cena900 zł750 zł

 

Dodaj komentarz

Close Menu