Egzamin SAT wymogiem nie tylko w USA!

Licealiści pragnący dostać się na zagraniczne studia często w poszukiwaniu informacji na temat wymogów na poszczególne uczelnie, trafiają na pojęcie egzaminu SAT czyli Scholastic Assessment Test. Ten test kojarzony jest zwykle z nauką w USA, tam bowiem jest on rekomendowany przez większość uczelni, tym bardziej że dzięki uzyskaniu wysokiego wyniku, można otrzymać znaczące stypendia, takie jak: „merit-based scholarships”. Mało kto wie jednak, iż istnieją Europejskie uczelnie, które również na swojej liście imperatywów zamieściły egzamin SAT.

Na które europejskie uniwersytety konieczne jest przygotowanie oraz zdanie ww. egzaminu? Dowiesz się w tym artykule!

Na początek warto przypomnieć czym właściwie jest egzamin SAT, ile trwa i z jakich części się składa.

  • SAT organizuje College Board, funkcją tego egzaminu jest wykazanie wiedzy kandydata z czytania ze zrozumieniem, analitycznego myślenia, interpretacji a także działań matematycznych.
  • SAT przeprowadzany jest pod postacią testu z odpowiedziami jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych.
  • Składa się on z czterech części: czytania, pisania a także matematyki z kalkulatorem i bez kalkulatora.
  • SAT trwa łącznie 180 min a maksymalna pula punktów do zdobycia to 1600.
  • Na ten moment egzamin ten można zdać jedynie w trzech miastach w Polsce: w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku.
  • Do owego egzaminu warto podejść co najmniej 2 razy, gdyż liczy się najlepszy wynik. Dodatkowo większość uczelni ma system „superscoring” czyli uczelnie biorą pod uwagę lepszą część humanistyczną i matematyczną ze wszystkich testów pisanych.
  • Należy pamiętać o tym, iż egzamin jest ważny 5 lat, więc warto rozpocząć przygotowanie w drugiej lub najpóźniej trzeciej klasie liceum.
  • SAT w Polsce kosztuje 104 USD a wyników elektronicznych należy wyczekiwać już po dwóch tygodniach.

Jak wspominaliśmy, egzamin ten jest priorytetem dla osób, które pragną studiować w USA, jednak jest kilka uczelni w Europie, które również stawiają SAT na liście swoich wymogów.

Pierwszą z uczelni jest włoska University of Bocconi, która na liście wymogów stawia egzamin SAT lub ACT. Jak możemy przeczytać na stronie uczelni, wymogiem jest uzyskanie ogólnego wyniku min. 1040 pkt, ale warto postarać się o co najmniej 1350 punktów, aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na uczelnie. Oprócz wyniku z egzaminu SAT, wymagane są również: świadectwo dojrzałości, końcowe transkrypty z ostatniego i przedostatniego roku, CV i list motywacyjny oraz pokwitowanie opłaty aplikacyjnej (100 €).

Drugą z uczelni, która wymaga egzaminu SAT jest fińska Aalto University. Tutaj również jak w przypadku Bocconi akceptowalny jest egzamin SAT lub ACT. Z egzaminem SAT możesz dostać się na studia licencjackie w języku angielskim lub fińskim. Aalto podaje nam liczbę 1210 jako wymóg punktowy z egzaminu i również jak w przypadku Bocconi, wyniki należy przesłać z oficjalnej strony College Board do uczelni razem z innymi wymogami aplikacyjnymi przez ostatecznym terminem składania wniosków. Oprócz wyniku z egzaminu SAT, do aplikacji należy również dołączyć świadectwo ukończenia liceum, wykaz ocen a także w przypadku studiów w języku angielskim – certyfikat, który poświadcza znajomość tego języka (np. TOEFL).

Kolejna na naszej liście znajdzie się LUISS Guido Carli znajdująca się we Włoszech. Na liście wymogów tej uczelni również pojawia się SAT lub ACT lub dyplom IB. Aby dostać się do LUISS należy zdobyć 1090 pkt z testu SAT. Uczelnia ta oferuje w języku angielskim takie kierunki jak ,,administracja biznesowa’’; ,,ekonomia i biznes’’; ,, zarządzanie i informatyka’’; ,,polityka: filozofia i ekonomia’’. Oprócz przedstawienia wyniku SAT, ACT lub dyplomu IB, kandydat musi również przesłać dyplom ukończenia szkoły oraz certyfikat poświadczający poziom języka angielskiego.

Przenosząc się z Włoch, kierujemy się do gorącej Hiszpanii, gdzie znajduje się kolejna uczelnia na naszej liście – IE University. IE przeprowadza swoje własne testy wstępne, jak jednak możemy przeczytać na ich stronie internetowej, testy te mogą być jedynie alternatywą do egzaminów SAT, ACT, LNAT. Progiem punktowym dla SAT w tym przypadku będzie 1200 pkt. IE przeprowadza całą rekrutacje zdalnie, tak więc jak w przypadku naszych poprzedników, dokumenty razem z wynikiem SAT należy przesłać online.

Hiszpania oferuje nam kolejną uczelnię, która ceni sobie egzamin SAT, jest nią Esade Business School, w której regułą jest również ich indywidualny test wstępny, który można zastąpić egzaminem SAT lub ACT. Jak podaje nam Esade, średni wynik SAT uczniów, którzy zostali przyjęci to 1320 pkt. Oprócz dobrego wyniku z egzaminu, konieczne będzie również dołączenie do aplikacji średniej ocen z czterech lat liceum, dodatkowym atutem będzie również uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

To tylko kilka uczelni, gdzie egzamin SAT wpływa znacząco na przebieg aplikacji, a jest ich znacznie więcej.

Rozważając wybór uczelni zagranicznej warto dokładnie spojrzeć na wymogi konkretnego uniwersytetu, do podjęcia takich studiów należy się bardzo przyłożyć. Oprócz spełnienia wszelkich wymagań, istotną rolę odgrywa również czas, ważne jest aby dokładnie rozplanować wszelkie działania, przygotowania oraz ewentualne egzaminy takie jak właśnie SAT czy IELTS/TOEFL. Lista wymogów oraz czynności do wykonania często jest bardzo długa podczas procesu aplikacyjnego, tym bardziej jeśli aplikujemy na więcej niż jedną uczelnię. W takiej sytuacji warto jest sięgnąć po pomoc osób, które doskonale znają się na procesach aplikacyjnych uniwersytetów zagranicznych i chętnie pomogą oraz dopilnują terminów a także formalności – polecamy się, zespół GlobalEdu 🙂

 

Zmiany w SAT w 2023 r: https://globaledu.pl/sat-kursy/

Dodaj komentarz

Close Menu